𝐂𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐍𝐚̣ 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐮̛̀ 𝐌𝐞̀𝐨 Nguyên lí để có 1 làn da căng bóng không ai khác đó chính là 𝗡𝗨̛𝗢̛́𝗖, da phải ngậm nước,

Đọc thêm

𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐬𝐨 𝐬𝐚́𝐧𝐡 𝐤𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐕𝐚̣̂𝐭 𝐋𝐢́ & 𝐇𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗮̆́𝗻𝗴 𝗩𝗮̣̂𝘁 𝗟𝗶́ 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗮̆́𝗻𝗴 𝗛𝗼́𝗮 𝗛𝗼̣𝗰 – Màng lọc: 2 loại màng lọc vật lí duy

Đọc thêm

𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐁𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎́𝐂 𝐬𝐚𝐮 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐨 #meocosmeicskincare Tình trạng 𝒅𝒂 𝒃𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐́𝒄 trong quá trình sử dụng các treatment gây khô da như Retinol/Tretinoin/BHA/AHA

Đọc thêm

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐒𝐊𝐈𝐍𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 “𝐬𝐚 𝐦𝐚̣𝐜” #meocosmeticskincare Da thường và muốn chống lão hoá đều có thể áp dụng nha Đối với da khô, skincare vừa dễ mà

Đọc thêm

𝐋𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐯𝐮̛̀𝐚 “𝐓𝐑𝐈̣ 𝐌𝐔̣𝐍” 𝐯𝐮̛̀𝐚 “𝐓𝐑𝐈̣ 𝐓𝐇𝐀̂𝐌”? Câu trả lời là hoàn toàn CÓ THỂ nha Chúng ta thực ra vẫn luôn có những sản phẩm chứa những

Đọc thêm

𝐆𝐨̛̣𝐢 𝐲́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐢𝐮́𝐩 “𝐬𝐞 𝐤𝐡𝐢́𝐭 𝐥𝐨̂̃ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐨̂𝐧𝐠” 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 Có 1 sự thật mất lòng là “lỗ chân lông không có khả năng co dãn nở

Đọc thêm

𝐕𝐈𝐓𝐀𝐌𝐈𝐍 𝐂 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 không chỉ là 1 dưỡng chất thiết yếu có trong cơ thể người giúp tăng cường hệ miễn dịch, sức

Đọc thêm

𝐒𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐭𝐢𝐧𝐨𝐥 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐲́? -[𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝗱𝘂̀𝗻𝗴/𝗞𝗲̂́𝘁 𝗵𝗼̛̣𝗽/𝗟𝘂̛𝘂 𝗬́]- 𝐑𝐞𝐭𝐢𝐧𝐨𝐥 trước giờ vẫn luôn được biết đến như 1 thần dược đối với các ace skincare

Đọc thêm