MAKEUP

SKINCARE

TIN TỨC

CHỐNG LÃO HÓA NHƯ THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ? Nhiều người cho rằng việc “chống lão hóa để khi nào tới tuổi rồi làm chứ còn trẻ chống làm gì”

𝐂𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐍𝐚̣ 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐮̛̀ 𝐌𝐞̀𝐨 Nguyên lí để có 1 làn da căng bóng không ai khác đó chính là 𝗡𝗨̛𝗢̛́𝗖, da phải ngậm nước,

𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐬𝐨 𝐬𝐚́𝐧𝐡 𝐤𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐕𝐚̣̂𝐭 𝐋𝐢́ & 𝐇𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗮̆́𝗻𝗴 𝗩𝗮̣̂𝘁 𝗟𝗶́ 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗮̆́𝗻𝗴 𝗛𝗼́𝗮 𝗛𝗼̣𝗰 – Màng lọc: 2 loại màng lọc vật lí duy